درباره مـــــا


Performance in motion

BITA CHEMI


درباره مــا

بلاگ هـــا

آوریل 11, 2018

اهمیت دمای روغن موتور

همانطور که می دانید یکی از وظایف روغن علاوه بر روانکاری، انتقال حرارت است. برای افرادی که رانندگی پر فشاری دارند دانستن دمای روغن یکی از […]
آوریل 11, 2018

راهنمای انتخاب روغن موتور مناسب برای خودرو

راهنمای انتخاب روغن موتور مناسب برای خودرو+جدول بسیاری از افراد گمان می‌کنند روغن موتور خوب برای خودرو آنها روغنی است که دیرتر سیاه شود حال آن […]

استانداردهـــا